autisme
zorg

Wat zijn de kenmerken van autisme?

autisme

Autisme, ofwel “autismespectrumstoornis”, uit zich bij iedereen anders. De term “spectrum” is hier een aanwijzing voor. Daarmee wordt namelijk de nadruk gelegd op de grote diversiteit binnen deze stoornis. Hieronder worden de belangrijkste kenmerken van een autismespectrumstoornis (ASS) uitgelicht:

Problemen met (non)verbale communicatie

Veel mensen met een autisme spectrum stoornis hebben moeite met het begrijpen van andere mensen en hun emoties. Daarnaast kunnen mensen met ASS beperkingen ervaren op het gebied van sociale vaardigheden en bijvoorbeeld spraak.

Herhaaldelijk gedrag

Mensen met ASS hebben behoefte aan routine en kunnen niet goed tegen veranderingen. Vaak willen zij dingen op een hele specifieke manier doen. Verder kunnen mensen met ASS ook de neiging hebben om bepaalde handelingen of bewegingen heel vaak te herhalen, dit kan dan lijken op een “tic”.

Sensorische (on)gevoeligheid

Mensen met ASS kunnen over- of ondergevoelig zijn voor bepaalde prikkels. Denk hierbij o.a. aan geluiden, geuren, smaken, aanrakingen, kleuren, licht maar ook temperatuur of pijn. Wanneer dit soort prikkels te overweldigend zijn is er sprake van “sensorische overbelasting” en kan iemand met ASS hierdoor instorten.

Sterke interesses

Vaak zijn mensen met ASS buitengewoon intensief geïnteresseerd in iets of bijvoorbeeld hun hobby’s. Deze sterke focus kan er voor zorgen dat zij bijzonder veel van een bepaald onderwerp weten. Aan de andere kant kan deze hyperfocus er ook voor zorgen dat zij andere dingen sneller verwaarlozen of als onbelangrijk(er) ervaren.

Angststoornis

Veel mensen met ASS hebben daarnaast ook last van een angststoornis. Dit komt mede omdat zij hun emoties niet goed zelf kunnen reguleren. Onverwachte situaties kunnen leiden tot spanningen. Angstaanvallen kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld veranderingen in routine of sociale interactie met mensen.

Andere overlappende diagnoses

Uit onderzoek blijkt dat mensen binnen het autismespectrum een verhoogde kans hebben op bepaalde andere stoornissen. Zo komen ADHD, dyslexia, angststoornis, depressie en epilepsie relatief vaker voor bij mensen met ASS.

Doordat autismespectrumstoornis een overkoepelende term is voor allerlei vormen van autisme is het lastig de specifieke eigenschappen hiervan op te sommen. Naast dat symptomen dus erg uiteenlopen, kan de ernst van deze symptomen ook heel erg verschillen. Iedereen met ASS ervaart dit anders en dat is ook één van de redenen waarom het soms moeilijk kan zijn om een diagnose te stellen.