zorg

Waarom EMDR toepassen?

Veel mensen hebben trauma’s opgelopen die je niemand anders wilt wensen en hier kunnen deze mensen veel last van blijven houden. Er gebeurt dan iets in iemand zijn leven wat ervaren kan worden als iets schokkends, waardoor het dagelijks leven van een persoon beïnvloed wordt. Sommige mensen die een bepaald trauma hebben meegemaakt verwerken deze traumatische gebeurtenissen op hun eigen kracht. Andere krijgen juist eerder klachten over angst, herbeleving, nachtmerries, schikkende reacties en flashbacks. Vaak worden deze klachten PTTS klachten genoemd. PTTS is een post traumatische stress stoornis. Voor deze stoornissen kan EMDR-therapie een effectieve behandeling zijn voor klachten die ontstaan zijn en je laten denken aan een gebeurtenis, die invloed heeft op je dagelijks leven. Maar wanneer maak je gebruikt van EMDR therapie? En hoe gaat dit in werking? In dit artikel krijg je meer te weten over deze onderwerpen.

Wanneer maak je gebruikt van EMDR therapie?

EMDR, eye movement desensitization and reprocessing. Bij EMDR-therapie is het van belang dat je de wisseling van aandacht met je ogen van links naar rechts maakt. Omdat deze therapie wordt toegepast bij mensen met erge trauma’s is een goede voorbereiding erg belangrijk voor de cliënt. De cliënt moet zich kunnen realiseren dat de therapie effectief is, maar wel heel erg intensief. De therapeut zal ook moeten bepalen of therapie nuttig kan zijn voor de cliënt. Dit wordt besloten na het eerste gesprek dat plaatsvindt tussen de psycholoog en de cliënt. Hierbij is aandacht nodig voor de oorzaak en het achtergrond van het verleden. Ook maakt de therapeut een inschatting van de hoeveelheid draagkracht van de cliënt. Ook wordt de cliënt geleerd hoe hij of zij het best met de vrijkomende emoties om kan gaan tijdens dagelijkse activiteiten.

Hoe werkt de EMDR therapie?

EMDR begint met het oproepen van gebeurtenissen in het verleden waardoor de cliënt getraumatiseerd is. De therapeut vraagt de cliënt om de gebeurtenis opnieuw te beleven. Hierbij moet je ook denken aan de ideeën, emoties en gedachten. Op deze manier krijgt de therapeut informatie over de herbeleving van het trauma van de cliënt. Na het verzamelen van informatie wordt het verwerkingsproces voor de cliënt gestart. De EMDR therapeut vraagt dan aan de cliënt om de gebeurtenis opnieuw te herbeleven, maar nu biedt de therapeut afleiding door zijn vingers een stukje voor het gezicht van links naar rechts te bewegen. De ogen van de cliënt volgen vervolgens deze beweging en dit zorgt voor meer afleiding. Soms gebeurt dit ook met geluiden van het linkeroor naar het rechteroor te brengen, dit wordt doorgaans gedaan met een koptelefoon.